kod kp 3

KOD Bydgoszcz

Już po wyborach w Bydgoszczy

Przemysław Roszek 30 czerwca 2017
Zebrani w sali 209 NOT, w której mają też maleńkie biuro, w środę 28 czerwca, bydgoscy KOD-erzy wybrali Zarząd swojej Grupy Lokalnej. Jak to, niestety, często bywa – trzeba było obrady rozpocząć godzinę po pierwszym terminie, gdyż o 17.00 nie było quorum. Nieco osób do 18.00 przybyło, ale nie wszyscy. Stawiło się 59 członków Stowarzyszenia, zaś do wyborów przystąpiły w efekcie 52 osoby. Nim jednak do nich doszło sporo się wydarzyło, bo w porządku obrad, było sporo punktów, a niektóre z nich budziły kontrowersje. Ktoś złożył wniosek o unieważnienie zebrania z tej racji, że nie został – we własnym mniemaniu – właściwie o nim zawiadomiony; powróciła też kwestia oddawania głosu przez pełnomocnika, która sprawiła, że wnioskodawca opuścił zebranie. Cóż, bywa…

 

W sumie jednak dość szybko i sporą większością przegłosowaliśmy regulamin zebrania, wybraliśmy prowadzącego obrady i jego zastępcę, komisję skrutacyjną, protokolanta. Zdecydowaliśmy też, że Zarząd naszej grupy lokalnej będzie się składał z pięciu osób. Pojawiły się co prawda później perturbacje związane z tym, że część z nas – nim poinformowano o trybie wyborów – zaczęła już, niejako na zapas, wypełniać karty do głosowania, sprawę jednak klarownie rozstrzygnięto i tak, spośród siedmiu kandydatur, wybrano Zarząd w składzie: Andrzej Bobkowski, Anna Deptuła, Aleksander Ohla, Ryszard Siuda i Karol Słowiński. Ten zaś dość sprawnie wyłonił spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącą.

Przewodniczącym został dotychczas kierujący naszą grupą Andrzej Bobkowski, który dał już się poznać z jak najlepszej strony w dotychczasowych działaniach grupy. Wiceprzewodniczącą została Anna Deptuła, m.in. pomysłodawczyni i główna organizatorka jednej z najbardziej spektakularnych i długo pamiętanej przez mieszkańców miasta akcji bydgoskiego KOD – Jarmarku Absurdu, czyli otwarcia na Starym Rynku konsulatu słynnego San Escobar.

Każdy z pozostałych członków Zarządu ma zalety i zainteresowania, które też już zdążyliśmy poznać. Ryszardowi Siudzie szczególnie leży na sercu sprawa edukacji o której właściwy kształt trzeba będzie jeszcze długo walczyć. Aleksander Ohla umie dbać o przejrzystość spraw finansowych. Znajomość prawa i talenty organizacyjne Karola Słowińskiego wielokrotnie się nam przydawały.

Wybraliśmy więc Zarząd już przez ostatnie miesiące sprawdzony w bojach; ludzi do których zdążyliśmy nabrać zaufania. Z kwestii podnoszonych podczas dyskusji, prowadzonej już po ogłoszeniu wyników wyborów, zdążyliśmy jeszcze: zaaprobować projekt poparcia kontrmanifestacji wobec smoleńskich miesięcznic i zobowiązać Zarząd do konsekwentnych starań o utrzymanie lokalu w NOT, bardzo potrzebnego dla prowadzenia dalszych działań. W przyszłym tygodniu, 4 lipca, czeka nas druga już debata w ramach Bydgoskiego Forum Obywatelskiego, zatytułowana „Obywatel pod ochroną: bezpieczeństwo i porządek w Bydgoszczy”, która odbędzie się – jak pierwsza – w sali sesyjnej Ratusza. O tematyce debaty zdecydowaliśmy jeszcze przed niedawnymi wydarzeniami w Radomiu.

Małgorzata Maniszewska

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info