KOD Bydgoszcz

Ratujmy kobiety

Ryszard Siuda 19.01.2018r

                              Ratujmy Kobiety – manifestacja 17.01 w Bydgoszczy

„Nie jestem za aborcją, jestem za wolnością wyboru”  –  taki plakat można było zauważyć na jednej z manifestacji w kraju. Zapewne pod tym stwierdzeniem podpisaliby się wszyscy, którzy mimo wieczornego chłodu zgromadzili się na Rynku Starego Miasta w Bydgoszczy 17 stycznia. 300-400 osób przyszło protestować przeciwko odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy, opracowanego przez różne środowiska w ramach akcji „Ratujmy Kobiety”. Zebranie ponad 400 tysięcypodpisów (a byli pośród zbierających również KOD-erzy) nie wystarczyło, by posłowie uznali projekt za godny procedowania. Przyjęli za to projekt przewidujący kary za aborcję. 

Nic dziwnego, że zarówno Anna Wróblewska-Zawadzka, regionalna koordynatorka akcji „Ratujmy Kobiety”, jak i bydgoska organizatorka protestu, Magdalena Marcinkowska z Partii Kobiet, w ostrych słowach piętnowały postawę posłów.  W podobnym tonie – nagany dla parlamentarzystów za pozbawianie kobiet praw i swobód obywatelskich – zabierali głos reprezentanci partii Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, Inicjatywy Pracowniczej, a nawet reprezentant anarchistów. Wśród zgromadzonych byli także członkowie Komitetu Obrony Demokracji, Steru na Demokrację i Obywateli RP. Przeważały kobiety, ale było również wielu mężczyzn.

Tekst R. Siuda, Zdjęcia A. Deptuła

 

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Bydgoszczy z 13 XII 2017

Tekst R. Siuda

          Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego była okazją do wspomnień dla tych, którzy to wydarzenie pamiętają. Być może również – dla zgromadzonych na naszym wydarzeniu – do refleksji nad obecnym stanem Rzeczypospolitej. Nie było nas tak wielu jak przy okazji obchodów okrągłej rocznicy w zeszłym roku, ale kilkaset osób przybyło.

 Tamte czasy, Solidarności i stanu wojennego, bydgoszczanom kojarzą się z lokalnym przywódcą, Janem Rulewskim, dziś senatorem. KOD zaprasza senatora Rulewskiego na zgromadzenia przypominające 13 grudnia ’81, ale obowiązki parlamentarne osobisty udział w tych zgromadzeniach przeważnie wykluczają.  Zawsze jednak Senator nadsyła list zatytułowany „Słowo do Bydgoszczan zebranych na Starym Rynku”.  W tym roku, oprócz listu, przekazał nam maskę podobną do tej, w której wystąpił w senacie podczas debaty nad ustawami sądowymi. W liście Senatora, który odczytał Andrzej Bobkowski znajdujemy m.in. następujące stwierdzenia:

„(…) rozpaczliwa jest sytuacja, w której dwaj prawnicy z tytułem doktora - Jarosław Kaczyński, wynoszony do honoru naczelnika państwa i Andrzej Duda, rzeczywisty prezydent –  są zaledwie pomocnikami u boku podrzędnego prokuratora  rodem z PRL …. , który 36 lat (temu) otwierał koperty otrzymane z centrali: kogo internować lub aresztować (…)  Stan wojenny w sądownictwie przebiega od 1,5 roku mimo uwag Komisji Weneckiej, ostrzeżeń Komisji Europejskiej, ONZ, a nawet handlowego i wielkiego sojusznika Polski, czyli administracji Prezydenta Trumpa.

(…) Grudzień a.d. 2017 jest miesiącem rozpaczy. Ale w naturze człowieczeństwa tkwi przekonanie, że po upadku człowiek się podnosi i idzie.

Słowacki napomina „my nie pójdziemy waszą drogą kłamną, pójdziem przed siebie a lud pójdzie za mną”. (…)”

Czytaj dalej

5 Grudnia - Bydgoszcz

Tekst Ryszard Siuda

            W Bydgoszczy pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego zebrała się setka osób by wyrazić swój sprzeciw. Protestowali, bo chcą żyć w Polsce przyjaznej dla świata, a nie izolowanej, skłóconej, niepewnej.

 

Tekst Ryszard Siuda Zdjęcia Anna Deptuła

Bydgoskie spotkanie z profesorem Balcerowiczem

autor: Ryszard Siuda

17 listopada w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bydgoski KOD zorganizował otwarte spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem. Wstępem do spotkania miał być wykład „Systemy instytucjonalne. Dokąd zmierza Polska?”.
Jednak prof. Balcerowicz rozpoczął od stwierdzenia, że zamiast pełnego wykładu przedstawi najważniejsze punkty tego, co chciałby zebranym przekazać. Nie jest to miejsce na szczegółowe streszczenie zagadnień, które przedstawił Gość.
Poza tym, poglądy Profesora na temat systemów relacji polityczno-ekonomicznych są - przynajmniej w ogólnym zarysie - znane wszystkim, których te zagadnienia interesują. Warto jednak wymienić wyliczone przez Profesora metody zniewalania społeczeństwa stosowane w systemach autorytarnych. Są to: przekupstwo, zastraszanie oraz prześladowanie. Czy potrzebny jest komentarz?

Czytaj dalej

Już po wyborach w Bydgoszczy

Przemysław Roszek 30 czerwca 2017
Zebrani w sali 209 NOT, w której mają też maleńkie biuro, w środę 28 czerwca, bydgoscy KOD-erzy wybrali Zarząd swojej Grupy Lokalnej. Jak to, niestety, często bywa – trzeba było obrady rozpocząć godzinę po pierwszym terminie, gdyż o 17.00 nie było quorum. Nieco osób do 18.00 przybyło, ale nie wszyscy. Stawiło się 59 członków Stowarzyszenia, zaś do wyborów przystąpiły w efekcie 52 osoby. Nim jednak do nich doszło sporo się wydarzyło, bo w porządku obrad, było sporo punktów, a niektóre z nich budziły kontrowersje. Ktoś złożył wniosek o unieważnienie zebrania z tej racji, że nie został – we własnym mniemaniu – właściwie o nim zawiadomiony; powróciła też kwestia oddawania głosu przez pełnomocnika, która sprawiła, że wnioskodawca opuścił zebranie. Cóż, bywa…

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info