kod kp 3

Darowizna

Od 1 marca 2016 r. „Komitet Obrony Demokracji” jest zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeniem. W związku z tym może przyjmować darowizny na swój rachunek bankowy.

Dysponentem środków zgromadzonych na tym rachunku jest Region Kujawsko-Pomorski.

Chcesz wesprzeć KOD Region Kujawsko-Pomorski?

Wpłać darowiznę na nasze subkonto:

Komitet Obrony Demokracji

Idea Bank S.A.

14 1950 0001 2006 7267 0847 0005

Dodatkowe info do wpłat z zagranicy: SWIFT/BIC: IEEAPLPA

Opis przelewu: darowizna na KOD Region Kujawsko-Pomorski

Od darowizny przekazanej na rzecz Komitetu Obrony Demokracji przysługuje ulga podatkowa i możesz ją odliczyć od wysokości dochodu.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jedynym ograniczeniem jest wysokość samego odliczenia - nie może przekroczyć 6%.

 Dziękujemy

 

Środki, które wpływają na nasze subkonto przeznaczone są na Cele i środki działania Stowarzyszenia zawarte w naszym Statucie między innymi na:

1/ działalność edukacyjną i opiniotwórczą w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez,

2/ organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych,

3/ organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celem Stowarzyszenia i udział w takich imprezach,

3/ inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia,

4/ szkolenie członków Stowarzyszenia oraz współpracowników,

5/ prowadzenie działalności wydawniczej,

6/ występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów,

7/ branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,

8/ współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info