Powiat Toruński

Pamięci Piotra Szczęsnego

Pamięci Piotra Szczęsnego
Dnia 14 listopada 2017 w Krakowie na cmentarzu Salwatorskim
o godz. 12:00 odbędzie się pogrzeb Piotra Szczęsnego.
W tym dniu o godz. 18 spotykamy się w Toruniu pod tablicą Solidarności, w celu uczczenia pamięci „Szarego Człowieka”
Zarząd Regionu, wraz z Zarządami Grup Lokalnych Toruń i Powiatu Toruńskiego  

Reakcja na post na Facebooku...

W reakcji na mój post na Facebooku publikujący treść maila, który wysłałem do siedmiorga posłów z naszego okręgu wyborczego a dotyczący przebiegu posiedzenia Sejmu w dniu 15 września, zaprzyjaźniony KODer wskazał, że wymowa maila jest przygnębiająca i odbierająca obywatelom nadzieję na rychły powrót demokratycznego porządku w Kraju.

            Już w samym poście zaznaczyłem, że „musimy zacząć wychowywać obecnych posłów, bo innych (z nowych partii) prawdopodobnie mieć nie będziemy” i zaapelowałem o podjęcie akcji masowego wysyłania podobnych maili.

Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe tzw NGO są ”kośćcem” społeczeństwa obywatelskiego. To w Polsce setki tysięcy społeczników, którzy w ok. 100 tysiącach bardzo różnych organizacjach o bardzo różnych profilach działają na rzecz dobra wspólnego. Prowadzą hospicja, stołówki i noclegownie dla ubogich, szkoły, teatry, kluby sportowe, schroniska dla zwierząt, patrzą władzom na ręce (watchdogi), promują swoje miasta i osiedla, konsultują ustawy, prowadzą edukację dla dzieci i dorosłych, promują inicjatywy obywatelskie itd.

Spotkanie Rady Regionu.

W dniu 21 września 2017, godz. 17:30, w biurze Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu zwołane zostało spotkanie Rady Regionu.  
W programie przewidziano:
1. Wybór przewodniczącego Rady Regionu i dwóch zastępców – prowadzi Przewodnicząca Zarządu Regionu
2. Budżet Regionu i podział środków na grupy lokalne – referuje Przewodnicząca ZR 
3. Propozycje przedsięwzięć wspólnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
4. Sprawy wniesione.

Spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim

W dniu 7 września 2017 roku odbyło się spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim poświęcone kwestiom niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Organizatorem pogadanki i rozmowy z toruńskim adwokatem była Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego.

List ZR do Parlamentarzystów.

Dnia 1 sierpnia Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji wystosował list do wszystkich parlamentarzystów z apelem o rozpoczęcie prac w polskim parlamencie nad NOWĄ USTAWĄ KOMBATANCKĄ, która kompleksowo rozwiąże wszystkie problemy naszych bohaterów wojennych. Nie tylko żołnierzy AK, ale wszystkich weteranów, którzy nie szczędzili krwi dla ojczyzny na różnych polach bitew II wojny światowej. Prosimy o szybką i skuteczna pracę ponad podziałami politycznymi.