Grudziądz

"Wolność kocham i rozumiem,wolności oddać nie umiem"

W czwartek 26/10/2017 o godz.16:30 spotykamy się obok pomnika „Solidarności”

(Grudziądz,ul.Wybickiego 10).

Tworzymy wydarzenie:
„Wolność kocham i rozumiem,wolności oddać nie umiem”
Niech czyn Piotra nie pójdzie na marne-oby już nigdy nikt nie dokonał tak desperackiego czynu.

Spotkanie Rady Regionu.

W dniu 21 września 2017, godz. 17:30, w biurze Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu zwołane zostało spotkanie Rady Regionu.  
W programie przewidziano:
1. Wybór przewodniczącego Rady Regionu i dwóch zastępców – prowadzi Przewodnicząca Zarządu Regionu
2. Budżet Regionu i podział środków na grupy lokalne – referuje Przewodnicząca ZR 
3. Propozycje przedsięwzięć wspólnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
4. Sprawy wniesione.

List ZR do Parlamentarzystów.

Dnia 1 sierpnia Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji wystosował list do wszystkich parlamentarzystów z apelem o rozpoczęcie prac w polskim parlamencie nad NOWĄ USTAWĄ KOMBATANCKĄ, która kompleksowo rozwiąże wszystkie problemy naszych bohaterów wojennych. Nie tylko żołnierzy AK, ale wszystkich weteranów, którzy nie szczędzili krwi dla ojczyzny na różnych polach bitew II wojny światowej. Prosimy o szybką i skuteczna pracę ponad podziałami politycznymi.

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji – My, Naród, odnieśliśmy dzisiaj pierwszy, mały choć znaczący sukces, powstrzymując dalsze łamanie zasad trójpodziału władzy i upadek praworządności w naszej Ojczyźnie. Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie spośród trzech istotnych ustaw, które oddawały władzę sądowniczą w ręce PiS i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

3 X VETO!

W niedzielę, 23 lipca o godzinie 17.00 pod toruńskim pomnikiem Mikołaja Kopernika zbierzemy się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec niszczenia polskiej demokracji.

Pismo  do Prezydenta RP i I Prezesa SN

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD wystosował pismo do I Prezesa Sadu Najwyższego Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf informujące o apelu mieszkańców Torunia do Prezydenta RP o zawetowanie wszystkich ustaw dotyczących sądownictwa, oraz pismo w imieniu mieszkańców Torunia do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o zgłoszenie weta do wszystkich ustaw dotyczących sądownictwa, a przede wszystkim ustawy o Sądzie Najwyższym.
Od niedzieli 16 lipca mieszkańcy, którzy przychodzili wieczorem pod toruński Sad, mogli składać podpisy pod apelem.