Oświadczenia

Oświadczenie ZG KOD ws oszczerstw wobec Władysława Bartoszewskiego

Oświadczenie ZG KOD
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji stanowczo protestuje przeciwko haniebnym oszczerstwom wypowiadanym publicznie przez dziennikarza TVP Michała Adamczyka wobec naszego patrona profesora Władysława Bartoszewskiego – więźnia obozu w Auschwitz, podporucznika Armii Krajowej, działacza Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnika powstania warszawskiego, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych, senatora, kawalera Orderu Orła Białego i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Stanowisko Komitetu Obrony Demokracji w związku z wkroczeniem Policji do siedzib stowarzyszeń walczących o prawa kobiet „Centrum Praw Kobiet” oraz „BABA”.

Stanowisko Komitetu Obrony Demokracji w związku z wkroczeniem Policji do siedzib stowarzyszeń walczących o prawa kobiet „Centrum Praw Kobiet” oraz „BABA”.Komitet Obrony Demokracji wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Policję i Prokuraturę względem stowarzyszeń walczących o prawa kobiet, które otrzymywały na swoją działalność dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015. W szczególności nasz niepokój budzi podjęcie tych działań tuż po organizacji masowych protestów na terenie całej Polski.

KOMUNIKAT ZG KOD w sprawie regionu Mazowsze

10 sierpnia planowane jest posiedzenie zarządu w Warszawie, na którym temat regionu Mazowsze będzie podjęty jako priorytetowy. Wszystkim nam zależy na sprawności działania, dobrej współpracy i poprawie komunikacji. Doświadczenie ostatnich dni pozwala założyć, że uda nam się wspólnie wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań.
Zarząd Komitetu Obrony Demokracji

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji – W związku z pojawiającymi się na stronach fejsbukowych Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskiego publikacjami dotyczącymi inicjatywy ustawodawczej komitetu „Ratujmy Kobiety 2017” – projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, Zarząd Regionu przypomina, że w świetle § 5 Statutu Stowarzyszenia, Komitet Obrony Demokracji zachowuje neutralność w sprawach światopoglądowych a jego celem jest wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo (§ 6 pkt 2).

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji – My, Naród, odnieśliśmy dzisiaj pierwszy, mały choć znaczący sukces, powstrzymując dalsze łamanie zasad trójpodziału władzy i upadek praworządności w naszej Ojczyźnie. Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie spośród trzech istotnych ustaw, które oddawały władzę sądowniczą w ręce PiS i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Komunikat Zarządu Regionu

Komunikat
Informujemy, że nasza koleżanka Danuta Stępkowska z dniem 4 czerwca 2017 r. złożyła rezygnację z funkcji Sekretarza Zarządu Regionalnego KOD z powodu braku możliwości pogodzenia obowiązków z przyszłą pracą zarobkową. Jednocześnie deklaruje, że pozostaje członkiem Stowarzyszenia i będzie nadal działać na rzecz całego Regionu.
Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD

Komunikat Zarządu Regionu w sprawie przynależności do Grup Lokalnych.

Członkostwo w konkretnej grupie lokalnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji nie jest uwarunkowane miejscem zamieszkania, nie stosuje się zasady przynależności terytorialnej. W związku z tym w rozpoczynającym się cyklu zebrań wyborczych w grupach lokalnych (pierwsze już 16 maja – Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego) osoby, które dotychczas nie zadeklarowały przynależności organizacyjnej do żadnej grupy mogą zgłaszać się do grupy dowolnie wybranej przez siebie. Kontakt z liderami wszystkich grup podany jest na stronie