Zawiadomienie o zwołaniu wyborów lidera grupy lokalnej Bydgoszcz

ZAWIADOMIENIE


Informuję, że na podstawie zalecenia Zarządu Regionu Kujawsko – Pomorskiego KOD z 22.09.2016 zwołuję wybory tymczasowego lidera Lokalnej Grupy KOD w Bydgoszczy na dzień 5 października 2016 godz.18:00, w siedzibie Stowarzyszenia Artystycznego „Mózg” ulica Gdańska 10 (wejście od ul.Parkowej), Bydgoszcz.


Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego Zebrania. Głosowanie jawne
3. Przedstawienie porządku Zebrania
4. Głosowanie nad porządkiem Zebrania . Głosowanie jawne
5. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie jawne
6. Zgłaszanie kandydatur z sali
7. Wybory. Głosowanie tajne
8. Ogłoszenie wyników wyborów
9. Sprawy różne
10. Zakończenie Zebrania


Jan Karol Słowiński

Bydgoszcz, 26.09.2016


Zawiadomienie o wyborach tymczasowego lidera grupy lokalnej w Bydgoszczy 5.10.2016 w formacie pdf