Rafał Sobaszkiewicz

To NIE Koniec! Bronimy Sądów

12 lipca 2017 r. partia Pis w sposób ordynarny i już zupełnie jawnie zdecydowała się przeprowadzić konstytucyjny zamach stanu. Zdemolowano Krajową Radę Sądownictwa. Nowa ustawa w praktyce likwiduje niezależność sądów, a tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. Bardziej jaskrawy jest jednak projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który chwilę przed północą trafił do laski marszałkowskiej w trybie poselskim – tzw. „szybka ścieżka legislacyjna” – chcą więc dokonać dzieła totalnego zniszczenia jeszcze w wakacje. Przybądźmy przed Sejm w niedzielę 16 lipca o godz. 15.00.