Spotkanie z redaktorem Adamem Michnikiem

W dniu 18 stycznia o godzinie 18.00

w Auli Nova w budynku F Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

odbędzie się spotkanie z redaktorem Adamem Michnikiem pod przewodnim hasłem

„Co z tą Polską” .

Rejestracja uczestników mail:  impreza.kod@interia.pl ,

sms tel 570 65 5757