Notatka

Notatka
ze spotkania Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego
Komitetu Obrony Demokracji w dniu 20 grudni 2017 roku

Obecni członkowie Grupy:
Mirosław Jackiewicz, Andrzej Łoziński, Maria Łuczka, Ilona Musielak, Ryszard Musielak, Andrzej
Sinoracki, Krzysztof Troicki, Makary Wiskirski, Jerzy Wieczorek, Roman Zamiatowski
Obecni zaproszeni Goście: Iwo Bohr, Jacek Kraśnicki, Aleksandra Solecka

Tu cała notatka