Zebranie Zarządu Grupy Lokalnej KOD Toruń.

W dniu 30.10 br. w siedzibie KOD K-P w Toruniu, przy ul. Sobieskiego 35,

odbyło się zebranie zarządu Grupy Lokalnej KOD Toruń.

 

W spotkaniu poza członkami zarządu (Danuta Stępkowska, Iwo J. Bohr, Jacek Kraśnicki i Andżela Cywińska), udział wzięli także zaproszeni goście: Aleksandra Solecka, Andrzej Olszewski, Jan Dokurno i Roman Spandowski.
W związku z rezygnacją z członkostwa w KOD przewodniczącego zarządu GL KOD Toruń – Ryszarda Mosiołka,
jednogłośnie podjęto decyzję w formie uchwały zarządu o dokooptowaniu Romana Spandowskiego.
Treść uchwały i szczegóły protokółu z zebrania  zamieszczamy poniżej

 

Protokół z zebrania Zarządu Grupy Lokalnej KOD Toruń

Uchwala nr 2 ZGL