Wykład profesora Leszka Balcerowicza

W dniu 17 listopada o godzinie 18.00 w Auli Nova

w budynku F Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy odbędzie się wykład Profesora Leszka Balcerowicza na temat : Systemy instytucjonalne . W jakim kierunku zmierza Polska ? Wykład połączony z promocją książki L. Balcerowicza „Wolność rozwój demokracja .

Rejestracja uczestników:

mail :impreza.kod@interia.pl ,

sms tel 570 65 5757