Uchwała Zarządu GL Toruń

Uchwała Zarządu Grupy Lokalnej Toruń 2017/11/13/03

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie objęcia funkcji i rozdziału kompetencji przez członków Zarządu Grupy Lokalnej

 

Na posiedzeniu zarządu GL KOD Toruń w dniu 13.11.2017 na podstawie § 65, punkt 2

Statutu Komitetu Obrony Demokracji z dnia 08.05.2016 r.,

Zarząd zdecydował rozdzielić funkcje w następujący sposób:

  1. Przewodniczący – Jacek Kraśnicki

  2. Wiceprzewodnicząca – Andżela Cywińska

  3. Wiceprzewodniczący – Iwo J. Bohr

  4. Członek – Roman Spandowski

Ponadto zdecydowano w następujący sposób rozdzielić poniższe zakresy odpowiedzialności:

  1. Andżela Cywińska – sprawy administracyjne, członkowskie i finansowe;

  2. Iwo J. Bohr – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, wybory samorządowe 2018;

  3. Roman Spandowski – zezwolenia, akcje, publicystyka.

Z uchwałą można zapoznać się:     Uchwała Zarządu Grupy Lokalnej Toruń