SUWEREN MÓWI NIE!

Autor: Makary Wiskirski

1 października 2017 roku Komitet Obrony Demokracji wrócił pod toruńskie sądy,

aby przypomnieć, że SUWEREN MÓWI NIE!

 

Zdjęcie K. Gula

 

Na ulicy Piekary zebrało się ponad 300 osób, dla których wolne sądy, sądy niezależne od władzy wykonawczej są gwarancją ich wolności. Przyszliśmy ze świeczkami, transparentami, flagami, także KOD-owskimi.

Wysłuchaliśmy wprowadzenia przewodniczącej regionalnego Komitetu Obrony Demokracji Aleksandry Soleckiej, objaśnienia znaczenia i zagrożeń wynikających z prezydenckich wersji zawetowanych ustaw sądowniczych dokonanego przez mecenasa Jacka Krężelewskiego, ironiczno-bajkowego opisu politycznej rzeczywistości autorstwa aktora „Baja Pomorskiego” Jacka Pietruskiego, wystąpień posłów Platformy Obywatelskiej Tomasza Lenza i Arkadiusza Myrchy na temat kulis pracy sejmowej nad ustawami sądowniczymi oraz refleksyjnego wiersza o trudnej miłości do Polski autorstwa Jonasza Kofty pt. „W moim domu”. Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu oraz zobowiązaniem do spotkania się przed Sądami za tydzień, 8 października.