Październik 2017

Jak finansowane są organizacje pozarządowe?

Jak finansowane są organizacje pozarządowe?Można się zastanawiać, jakie jest znaczenie III sektora (NGO) w gospodarce,  oraz  jaki jest jego potencjał zatrudnieniowy. Tak, ten sektor może się również rozwijać się pod tym względem, tworząc np.: przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.  Możemy wskazywać różne odpowiedzi na pytanie  „po co jest trzeci sektor”?    Odpowiadamy na nie, odwołując się do kategorii potrzeb, których sektor jest odzwierciedleniem.  Jednak to nie jedyna odpowiedź i może nie najważniejsza. Trzeba bowiem pamiętać, że te organizacje to najbardziej bezpośredni przejaw wolności. 

„Lepiej umrzeć za ideę, która będzie żyć, niż żyć dla idei, która umrze... ”

„Lepiej umrzeć za ideę, która będzie żyć, niż żyć dla idei, która umrze…”

Być może tak właśnie pomyślał Piotr [*], który następnie w proteście przeciwko polityce obecnie panującej ekipy zdecydował się na najbardziej desperacki do wyobrażenia krok, jakim było samopodpalenie, które wczoraj znalazło swój tragiczny finał… Chylę czoła przed odwagą, jaką trzeba się wykazać, aby coś takiego zrobić, choć obawiam się jednocześnie, że to kolejna w historii ofiara, która nie znajdzie zrozumienia, odpowiedniej refleksji, ani empatii w ogólnospołecznym odbiorze.

Szary Człowiek...

Szary Człowiek…
Nie żyje Piotr S. Człowiek, który nie mogąc znieść tego, co w Polsce się dzieje, dokonał aktu samopodpalenia.
 Władza ukryła się za kurtyną milczenia, bo jak się o czymś nie mówi, to nic się nie stało… 

Inicjujemy OBYWATELSKĄ KONTROLĘ WYBORÓW

Inicjujemy OBYWATELSKĄ KONTROLĘ WYBORÓW
Wydaje się, że akcja kontroli wyborów jest „wymarzonym” zadaniem Komitetu Obrony Demokracji. Że trudno wyobrazić sobie zadanie Stowarzyszenia bardziej zgodne z jego statutem. Bo Suweren z jednej strony nie chce oddać władzy ale z drugiej chce mieć demokratyczną legitymizację dalszego rządzenia. Stąd prosta droga do naruszeń procedur wyborczych a nawet fałszerstw wyborczych.
Projekt został nazwany Obywatelską Kontrolą Wyborów nie bez przyczyny. Skrót jest identyczny jak znany z przełomowych wyborów 1989 roku Obywatelski Komitet Wyborczy.

Formy prawne organizacji pozarządowych.

Formy prawne organizacji pozarządowych.
Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów,
Istotą fundacji jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora (fundatorów) na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd.

Organizacje pozarządowe w liczbach.

Organizacje pozarządowe w liczbach.
Po informacjach co to są NGO  i czym się zajmują chcielibyśmy przekazać informacje jaka jest skala działalności organizacji pozarządowych w Polsce i innych krajach.

Wyjazd do Warszawy - 11 listopada 2017.

Wyjazd do Warszawy – 11 listopada 2017. Komitet Obrony Demokracji
w dniu 11 listopada 2017 o godz. 12.00
na Placu Zamkowym w Warszawie
organizuje obchody Święta Niepodległości.
Zarząd Regionu zaprasza na wyjazd osoby zainteresowane z naszego Regionu.
Organizujemy autobusy na wyjazd. Koszt wyjazdu to ok. 40-47 zł, uzależniony jest od ilości chętnych.
Osoby chętne proszę o zgłoszenia pod numerem 729 055 216. Zapisy do środy 08,11,2017
Szczegóły podamy w terminie późniejszym.