15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji.

Autor: Danka Stępkowska

Toruńska grupa lokalna wraz z kilkoma aktywistami naszego miasta dla podkreślenia ważności tego dnia zainicjowała czytanie Konstytucji, jako że jest ona dla Polaka podstawowym dokumentem.

Przy pomniku M. Kopernika (od godz. 16:30 do godz.17:30) rozstawiliśmy LITERKI wcześniej wspaniale przygotowane przez naszą koleżankę, podkreśliliśmy doniosłość wydarzeniu poprzez odtworzenie Preambuły Konstytucji RP – „wstępny fragment aktów prawnych (przede wszystkim konstytucji lub innych tekstów prawnych o wyjątkowym znaczeniu), który stanowi wyraz celów i motywów, którymi kierował się ustawodawca przy tworzeniu danego aktu”.

Demokracja nie jest „samotną wyspą”. Czytanie Konstytucji ma na celu przypominać władzy o praworządności i szacunku, na którą sami przysięgali. Ma pokazać władzy, że potrafimy się zorganizować, by im o tym przypomnieć!

 

Zapraszaliśmy także do wspólnego czytania, ponieważ czas zapytać – czy potrafimy egzekwować własne prawa jako Naród?

Stara maksyma rzymska mówi – „Kto nie egzekwuje własnych praw nie ma ich wcale”.

Zapytajmy więc dzisiaj, po co Polakom Konstytucja – skoro wielu nie bierze jej na serio, nawet obywatele, dla ochrony których została ona napisana. Możemy niestety też powiedzieć, że nie znamy własnych praw, bo czym Ona jest, wie niestety tylko co setny Polak!

 Kolejne czytanie już wkrótce – Zapraszamy

FOTO:

Międzynarodowy Dzień Demokracji.