Wrzesień 2017

KOD uczcił żołnierzy Polski Podziemnej

KOD uczcił żołnierzy Polski Podziemnej
  Dzień 27 września jest w Polsce obchodzony jako  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W toruńskich obchodach tego święta godnie uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji.

            Na Placu Katarzyny przy tablicy poświęconej Dowódcom Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej w trakcie oficjalnej miejskiej uroczystości,  wiązankę kwiatów z szarfą ”Żołnierzom Polski Podziemnej – Komitet Obrony Demokracji”, złożyła delegacja Zarządu Regionu z Przewodniczącą Aleksandrą Solecką na czele.

Reakcja na post na Facebooku...

W reakcji na mój post na Facebooku publikujący treść maila, który wysłałem do siedmiorga posłów z naszego okręgu wyborczego a dotyczący przebiegu posiedzenia Sejmu w dniu 15 września, zaprzyjaźniony KODer wskazał, że wymowa maila jest przygnębiająca i odbierająca obywatelom nadzieję na rychły powrót demokratycznego porządku w Kraju.

            Już w samym poście zaznaczyłem, że „musimy zacząć wychowywać obecnych posłów, bo innych (z nowych partii) prawdopodobnie mieć nie będziemy” i zaapelowałem o podjęcie akcji masowego wysyłania podobnych maili.

Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe tzw NGO są ”kośćcem” społeczeństwa obywatelskiego. To w Polsce setki tysięcy społeczników, którzy w ok. 100 tysiącach bardzo różnych organizacjach o bardzo różnych profilach działają na rzecz dobra wspólnego. Prowadzą hospicja, stołówki i noclegownie dla ubogich, szkoły, teatry, kluby sportowe, schroniska dla zwierząt, patrzą władzom na ręce (watchdogi), promują swoje miasta i osiedla, konsultują ustawy, prowadzą edukację dla dzieci i dorosłych, promują inicjatywy obywatelskie itd.

Spotkanie Rady Regionu.

W dniu 21 września 2017, godz. 17:30, w biurze Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu zwołane zostało spotkanie Rady Regionu.  
W programie przewidziano:
1. Wybór przewodniczącego Rady Regionu i dwóch zastępców – prowadzi Przewodnicząca Zarządu Regionu
2. Budżet Regionu i podział środków na grupy lokalne – referuje Przewodnicząca ZR 
3. Propozycje przedsięwzięć wspólnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
4. Sprawy wniesione.

Spotkanie z posłem PO Arkadiuszem Myrchą.

22 września 2017 – (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków KOD w Klubie Wejściówka (Plac Teatralny 1).
Pierwsza część spotkania to sprawy organizacyjne.A w drugiej części, od około godz. 17.45, odbędzie się spotkanie z posłem PO Arkadiuszem Myrchą.
Spotkanie z Arkadiuszem Myrchą organizowane jest w ramach cyklu spotkań z przedstawicielami ugrupowań politycznych i organizacji społecznych, które są zaangażowane w działalność na rzecz regionu i Torunia. Spotkania mają na celu przybliżenie działalności partii i organizacji oraz pokazanie wizji i planów co do dalszego działania na rzecz regionu i Torunia, w aspekcie zbliżających się wyborów samorządowych, i nie tylko. 
Spotkanie z posłem poprowadzi Iwo Bohr

15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji.

Toruńska grupa lokalna wraz z kilkoma aktywistami naszego miasta dla podkreślenia ważności tego dnia zainicjowała czytanie Konstytucji, jako że jest ona dla Polaka podstawowym dokumentem.Demokracja nie jest „samotną wyspą”. Czytanie Konstytucji ma na celu przypominać władzy o praworządności i szacunku, na którą sami przysięgali. Ma pokazać władzy, że potrafimy się zorganizować, by im o tym przypomnieć!

Spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim

W dniu 7 września 2017 roku odbyło się spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim poświęcone kwestiom niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Organizatorem pogadanki i rozmowy z toruńskim adwokatem była Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego.