Komunikat

Komunikat podał do wiadomości Ryszard Musielak

Dnia 30.06.2017r w związku z wyborem na członka Zarządu Grupy Lokalnej KOD Bydgoszcz Jan Karol Słowiński zrezygnował z funkcji członka Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

Członkowie Sądu serdecznie dziękują mu za współpracę i życzę sukcesów w sprawowaniu nowej funkcji.

W związku z  rezygnacją Jana Karola Słowińskiego,  jednogłośną decyzją członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego na mocy Rozdz. 5 & 24 Statutu Komitetu Obrony Demokracji,  w skład Kujawsko Pomorskiego Regionalnego Sądu Koleżeńskiego została powołana Agnieszka Modeńska z Grupy Lokalnej Włocławek.

Tym samym aktualny skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przedstawia się następująco:

Przewodniczący : Ryszard Musielak       Gr.L. Powiat Toruński

Z-cz Przew.        : Wojciech Zarzycki       Gr. L. Toruń

Sekretarz:           : Andrzej Olszewski      Gr. L. Toruń

Członek    :          : Krzysztof Ołtarzewski Gr. L Grudziądz/ Wąbrzeźno

Członek               : Agnieszka Modeńska Gr. L. Włocławek