KOMUNIKAT ZG KOD w sprawie regionu Mazowsze

 Magdalena Filiks.

Szanowni Państwo

Do dnia dzisiejszego oficjalnie rezygnację z członkostwa złożyło 298 osób, z czego 189 to członkowie regionu Mazowsze. Region Mazowsze na dzień dzisiejszy liczy 1895 członków, a całe stowarzyszenie na dzień 04.08.2017 to 8950 członków.

Wszystkim osobom, które wysłały swoje rezygnacje chcielibyśmy podziękować za wkład w pracę na rzecz stowarzyszenia i zaangażowanie w realizację wspólnych celów. Dziękujemy również członkom zarządu regionu Mazowsze.

W związku z rezygnacjami 31 lipca spotkała się w Warszawie Rada Regionu Mazowsza, która wydała swój odrębny komunikat zawierający rekomendacje dla powołania pełnomocnika regionu Tadeusza Korablina. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie zarządu głównego z przedstawicielami grup lokalnych, a także kolejne spotkanie otwarte dla wszystkich członków regionu. Zarówno terminy tych spotkań jak i konkretne ustalenia podane będą niezwłocznie do wiadomości członków Kodu. Rozmowy będą dotyczyły głównie sprawnego przeprowadzenia wyborów.
Wszystkie kolejne działania będą konsultowane ze statutowym organem jakim jest RRM oraz w uzgodnieniu z członkami regionu.

Mazowsze to największy liczebnością region Kodu. W jego szeregach są setki aktywnych i zaangażowanych członków, czego przykłady mieliśmy okazję obserwowac również podczas prawie dwóch tygodni nieustających protestów w Warszawie. Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by wspomóc te osoby w ich planach i działaniach.
10 sierpnia planowane jest posiedzenie zarządu w Warszawie, na którym temat regionu Mazowsze będzie podjęty jako priorytetowy. Wszystkim nam zależy na sprawności działania, dobrej współpracy i poprawie komunikacji. Doświadczenie ostatnich dni pozwala założyć, że uda nam się wspólnie wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zarząd Komitetu Obrony Demokracji