Sierpień 2017

List do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustaw o KRS i SN

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
dr Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie !
Polska jest naszym wspólnym domem, Ojczyzną, z której chcemy być dumni i za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Sprawując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej z pewnością odczuwa Pan, jak ogromna odpowiedzialność na Panu spoczywa. Ustrój naszego państwa wytyczają przepisy Konstytucji, która stanowi o podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Konstytucja stanowi również o udziale społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Moc Solidarności!

UWAGA!
Zarząd Regionu organizuje autobus na wyjazd do Gdańska w dniu 31.08.
Odjazd autobusu z Torunia godzina 12:00 ul. Gregorkiewicza
Informacje pod numerem telefonu:  729 055 216.
lub email:  zarzad@kodkp.

Toruń przeciwko nacjonalizmowi –  demonstracja 01 września.

Startujemy w piątek 1 września o godz. 18:00 w Toruniu przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Demonstrację współorganizują (alfabetycznie): Dziewuchy Dziewuchom Toruń, KOD Toruń, Partia Zieloni Toruń, RAZEM Toruń, Ruch Sprawiedliwości Społecznej TORUŃ,Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności,Toruń bez ksenofobii.

Ad vocem R, Sudy do M. Wiskirskiego

Ad vocem R, Sudy do M. Wiskirskiego – Przeczytałem polemikę Makarego z moim komentarzem do jego wcześniejszego tekstu w związku z akcją „Ratujmy Kobiety 2017”. Tak jak i poprzednio, Makary cierpliwie poucza nie podzielających jego punktu widzenia, jak należy poprawnie myśleć. Ale znajduję w jego tekście częściową zgodę co do znaczenia pojęcia neutralności światopoglądowej.

W trosce o wszystkich członków pozostaję za neutralnością światopoglądową KOD

Polemika M. Wiskirskiego z Ryszardem Siudą – Ryszard Siuda dopisuje się do grona osób i środowisk dyskutujących ze stanowiskiem Zarządu Regionu a wtórnie także z moimi przemyśleniami na temat projektu ustawy „Ratujmy Kobiety 2017”, myląc porządek racji przemawiających merytorycznie za czy przeciw projektowi z porządkiem zachowań koniecznych dla dochowania zasad statutowych przez Stowarzyszenie.

Wyjaśnienie Zarządu Regionu

Zarząd Regionu podtrzymuje stanowisko, że projekt ustawy „Ratujmy Kobiety 2017” wkracza w sferę prywatnego światopoglądu.
Z tego powodu, aby nie doprowadzać do sporów światopoglądowych między członkami, kwestie projektu ustawy nie mogą być rozpatrywane przez jednostki terenowe Komitetu Obrony Demokracji w Regionie Kujawsko-Pomorskim.

Zbiórka dla poszkodowanych trwa dalej.

Kontynuujemy zbiórkę dla ludności poszkodowanej przez nawałnicę
w powiecie kujawsko-pomorskim i pomorskim
W Toruniu zbieramy potrzebne rzeczy
w Biurze przy ul Sobieskiego 35
we wtorki i czwartki
w godzinach od 17:00 do 20:00

Odniesienie się R. Siudy do  tekstu o akcji „Ratujmy Kobiety 2017”

Głos, odpowiedź Ryszarda Siudy w sprawie akcji „Ratujmy Kobiety” – Makary w swoim tekście o skomplikowanym tytule a odnoszącym się do akcji „Ratujmy Kobiety 2017” poruszył niemało zagadnień, w których nie mam formalnych kompetencji, wskutek czego mam kłopoty ze zrozumieniem. Jest tam jednak coś, co uważam za warte wyjaśnienia, bo jest to nieskomplikowane, wbrew temu, co się na ten temat często mówi i pisze.