Oświadczenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

My, Naród, odnieśliśmy dzisiaj pierwszy, mały choć znaczący sukces, powstrzymując dalsze łamanie zasad trójpodziału władzy i upadek praworządności w naszej Ojczyźnie. Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie spośród trzech istotnych ustaw, które oddawały władzę sądowniczą w ręce PiS i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Prezydent został powstrzymany przez setki tysięcy Obywateli protestujących, maszerujących i domagających się uszanowania Ich praw w ponad stu pięćdziesięciu miastach i miasteczkach Polski.

Każdy z nas zobaczył, że wychodzenie na ulice, maszerowanie, wołanie o sprawiedliwość ma sens. Skala i masowość tego protestu nie ma żadnej analogii w minionych trzydziestu sześciu latach. Byliśmy Narodem, staliśmy się Społeczeństwem Obywatelskim. W dodatku odmłodnieliśmy. W ciągu jednego tygodnia protestów nasza średnia wieku obniżyła się o więcej niż połowę! Podziękujmy sobie wszyscy nawzajem! Kobiety i mężczyźni, starzy i młodzi, lewi i prawi, moderniści i tradycjonaliści, mięsożerni i weganie. To Naród obronił swoje sądy. A skoro tak, to obronimy także inne instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Nie jesteśmy dzisiaj szczęśliwi i nie spoczywamy na laurach. Mamy tylko świadomość, że powstrzymaliśmy dwa demony bezprawia, które deptały nam po piętach. Nie daliśmy rady trzeciemu demonowi – ustawie pozwalającej Prokuratorowi Generalnemu mianować prezesów sądów rejonowych. Przed nami zadanie monitorowania, na ile koalicja rządząca będzie wykorzystywać tę ustawę dla interesu swojego i swoich funkcjonariuszy.

Ale mamy także oczekiwanie, że Prezydent Andrzej Duda przygotuje nowe projekty zawetowanych ustaw w takim kształcie, aby nie łamały zasad trójpodziału władzy i nie oddawały nadmiaru władzy w niczyje niekontrolowane ręce. Oczekujemy, że Prezydent zwróci się do środowisk opozycyjnych a przede wszystkim do niezależnych środowisk zawodowych i naukowych o współpracę w przygotowaniu dobrych społecznych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oczekujemy, że opracowanie nowych projektów ustaw nie będzie trwało dwa miesiące, bo w takim czasie nie da się przygotować racjonalnych rozwiązań ustawowych. Niech trwa pół roku czy rok. Oczekujemy, że nowe projekty nie będą naruszały Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej co, niestety, zdarzało się już Panu Prezydentowi.

Oczekując na powyższe, pozostajemy w stanie gotowości. Wciąż trzymać będziemy świece i sztandary w naszych rękach. Niech wszyscy rządzący mają tego świadomość! Nie uda się zmienić systemu polityczno-społecznego Polski w sposób pozakonstytucyjny. Nie przejdzie majstrowanie przy regulacjach dotyczących mediów, majstrowanie w prawie wyborczym czy w zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Te wartości są dla wszystkich obywateli, w tym dla Komitetu Obrony Demokracji tak ważne, że dla ich obrony znowu wyjdziemy na ulice.

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

24 lipca 2017 roku