Komunikat Zarządu Regionu

Komunikat Informujemy, że nasza koleżanka Danuta Stępkowska z dniem 4 czerwca 2017 r. złożyła rezygnację z funkcji Sekretarza Zarządu Regionalnego KOD z powodu braku możliwości pogodzenia obowiązków z przyszłą pracą zarobkową. Jednocześnie deklaruje, że pozostaje członkiem Stowarzyszenia i będzie nadal działać na rzecz całego Regionu. Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD