Komunikat Zarządu Regionu w sprawie przynależności do Grup Lokalnych.

Członkostwo w konkretnej grupie lokalnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji nie jest uwarunkowane miejscem zamieszkania, nie stosuje się zasady przynależności terytorialnej. W związku z tym w rozpoczynającym się cyklu zebrań wyborczych w grupach lokalnych (pierwsze już 16 maja – Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego) osoby, które dotychczas nie zadeklarowały przynależności organizacyjnej do żadnej grupy mogą zgłaszać się do grupy dowolnie wybranej przez siebie. Kontakt z liderami wszystkich grup podany jest na stronie