Sposób składania wniosków do Sądu Koleżeńskiego Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji:

 

Sposób składania wniosków do Sądu Koleżeńskiego
Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji:

 

Wniosek o zajęcie się przez Sąd daną sprawą zgłosić należy drogą e-mailową na jeden z następujących adresów:

Sąd Koleżeński:           sad@kodkp.info
lub

Zarząd Regionu             – zarzad@kodkp.info

Przewodniczący RSK    – ryszard.musielak@gmail.com

lub na adres pocztowy:  – Regionalny Sąd Koleżeński 87-100 Toruń ul. Sobieskiego 35


Aby wniosek mógł być formalnie przyjęty, musi mieć formę pisemną.
Prosimy, by wniosek zawierał:

Imię i nazwisko lub nazwę regionalnego lub lokalnego organu władzy Komitetu Obrony Demokracji oraz dane kontaktowe wnioskodawcy,

Imię i nazwisko drugiej strony (ew. także dane kontaktowe)

Przedmiot sprawy – krótki opis kwestii spornej, czy skargi, ewentualnie roszczenie

Kroki jakie dotychczas zostały przez wnioskodawcę podjęte.

Uwaga: Aby Sąd mógł zająć się sprawą, strony, muszą być aktualnymi członkami KOD lub
władzami Stowarzyszenia.
 

Za Sąd Koleżeński
Ryszard Musielak