Regionalny Sąd Koleżeński

Toruń 8.02.2017r

Regionalny Sąd Koleżeński

            Dnia 07 lutego 2016 r odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu  inauguracyjne posiedzenie Sądu Koleżeńskiego wybranego na  I Walnym Zebraniu Członków Komitetu Obrony Demokracji  Regionu Kujawsko Pomorskiego.
Tym razem Sąd jest już w pełni legalny, ma przed sobą trzyletnią kadencję. Pewnym utrudnieniem w początkowym okresie jest brak Regulaminu, który uchwalić musi Krajowy Sąd Koleżeński. Ale nie jest to przeszkoda w pełnieniu przez Sąd Regionalny swoich zadań.

Zapoznano sie dokładnie ze statutowymi zadaniami, obowiązkami i zakresem działania Regionalnego Sadu Koleżeńskiego. Dokonano wyborów wewnętrznych, w wyniku których Sąd ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący :   Ryszard Musielak

Zastępca Przew. :   Wojciech Zarzycki

Sekretarz            :   Andrzej Olszewski
Członkowie        :  Tadeusz Kaniewski
:   Krzysztof Ołtarzewski
Następnie opracowano uproszczoną instrukcję zgłaszania spraw do Sądu Koleżeńskiego. Przedyskutowano zakres spraw jakimi Sąd powinien się zajmować. Przyświecać nam będą dwa cele: dobre relacje wewnątrz KOD i pozytywny obraz Stowarzyszenia na zewnątrz. Uzgodniliśmy, że wstępne postępowanie w zgłoszonych drobnych sprawach będą badane i moderowane indywidualnie, za porozumieniem członków Sądu, a dopiero w razie problemów z załatwieniem sprawy lub w przypadku spraw poważniejszych Sąd działał będzie w większym składzie – minimum 3 osobowym.

Na stronie kodkp.info opublikowany zostanie skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, sposób kierowania spraw do Sądu oraz informacja o formie składania wniosków do Sądu.

Notatkę  przygotował:

                                                                  Ryszard Musielak