I zebranie Komisji Rewizyjnej 31.01.2017

Dnia 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu odbyło się pierwsze zebranie członków Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji.

Omówiono status prawny Komisji i dokonano wyborów wewnętrznych w wyniku których Komisja ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca: Ewa Mikuła
Z-ca Przewodniczącego: Franciszek Żmidziński
Sekretarz: Aleksandra Basikowska
Następnie podjęto decyzję o terminie kolejnego zebrania Komisji, które odbędzie się po ukonstytuowaniu Głównej Komisji Rewizyjnej.