Oświadczenie Zarządu i Rady Regionu Kuj.-Pom. KOD

Członkowie Zarządu i Rady Regionu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, wobec ujawnianych w mediach informacji o prawdopodobnych naruszeniach zasad finansowych i organizacyjnych przez członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD oświadczają, co następuje.

Wyrażamy ubolewanie, że społeczny odbiór ujawnionych aspektów działalności kierownictwa Stowarzyszenia spowodował u wielu osób zwątpienie w ideowość Ruchu, niewiarę w możliwość naprawy Polski w sytuacji wywołanej działaniem PiS, niesmak etyczny, uzasadnione wątpliwości co do słuszności dalszego finansowania działalności Stowarzyszenia.

Podkreślamy, że KOD to wiele setek aktywistów na szczeblach wojewódzkich i powiatowych, to dziewięć tysięcy członków oraz rzesza zdeklarowanych sympatyków uczestniczących w manifestacjach, pikietach, spotkaniach, szkoleniach, zbiórkach i innych formach działania. Potrzeby polityczne i społeczne, dla których skrzyknęliśmy się pod flagami KOD nie zniknęły. Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że nasza działalności musi być transparentna, zgodna z prawem i przepisami wewnętrznymi a także z dobrymi obyczajami.

Jako Region i grupy lokalne deklarujemy dalsze prowadzenie aktywnej i zgodnej z Manifestem i Statutem KOD działalności Stowarzyszenia w Regionie Kujawsko-Pomorskim. Członków i sympatyków prosimy o wsparcie dla wszelkich prodemokratycznych działań naszej organizacji.

11 stycznia 2017 r.