Skład RKS (Regionalnego Sądu Koleżeńskiego)

 

Skład RKS (Regionalnego Sądu Koleżeńskiego):
Ryszard Musielak      – Przewodniczący

Wojciech Zarzycki     – Zastępca Przew.

Agnieszka Modeńska – Sekretarz

Agata Musiał              – Członek

Tadeusz Kaniewski     – Członek

 

Sposób składania wniosków:

Wniosek o zajęcie się przez Sąd daną sprawą zgłosić należy drogą e-mailową na jeden z następujących adresów:

Zarząd Regionu             – zarzad@kodkp.info

Przewodniczący RSK    – ryszard.musielak@gmail.com

Sekretarz RSK               – agnieszka_modenska@wp.pl

lub na adres pocztowy:  – Regionalny Sąd Koleżeński 87-100 Toruń ul. Sobieskiego 35


Prosimy, by wniosek zawierał:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy,

Imię i nazwisko drugiej strony (ew. także dane kontaktowe)

Przedmiot sprawy – krótki opis kwestii spornej, czy skargi, ewentualnie roszczenie

Kroki jakie dotychczas zostały przez wnioskodawcę podjęte.
Uwaga: Aby Sąd mógł zająć się sprawą, strony, muszą być aktualnymi członkami KOD lub
władzami Stowarzyszenia.