Regionalny Sąd Koleżeński

 

Dnia 12 października 2016 r odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu inauguracyjne posiedzenie wybranego na Walnym Zebraniu Członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego. Omówiono status prawny Sądu i postanowiono stosownie do niego postępować. Zapoznano sie dokładnie ze statutowymi zadaniami, obowiązkami i zakresem działania Regionalnego Sadu Koleżeńskiego. Dokonano wyborów wewnętrznych w wyniku których Sąd ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący :  Ryszard Musielak

Zastępca Przew. :   Wojciech Zarzycki

Sekretarz            :   Agnieszka Modeńska
Członkowie        :   Agata Musiał
Tadeusz Kaniewski

 

Następnie opracowano uproszczoną instrukcję zgłaszania spraw do Sądu Koleżeńskiego. Przedyskutowano zakres spraw jakimi Sąd powinien się zajmować. Przyświecać nam będą dwa cele: dobre relacje wewnątrz KOD i pozytywny obraz Stowarzyszenia na zewnątrz. Uzgodniliśmy, że wstępne postępowanie w zgłoszonych drobnych sprawach będą badane i moderowane indywidualnie, a dopiero w razie problemów z załatwieniem sprawy lub w przypadku spraw poważniejszych Sąd działał będzie w większym składzie – minimum 3 osobowym.

Na stronie kodkp.info opublikowany zostanie skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, sposób kierowania spraw do Sądu oraz informacja o formie składania wniosków do Sądu.
Notatki przygotowali

                                            Agnieszka Modeńska i Ryszard Musielak